O mnie

Katarzyna TkaczykKatarzyna Tkaczyk urodziła się w Kurzelatach – obecnie na Lubelszczyźnie. W latach 1962-1967 ukończyła Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Nałęczowie. Specjalizowała się  w projektowaniu zabawek. Wychowawcą jej był rzeźbiarz prof. Stanisław Strzyżyński, a dyrektorem szkoły w tym czasie prof. Jan Marek, zajmujący się głównie malarstwem. Pracę maturalną pisała o malarstwie sakralnym średniowiecza i renesansu i stąd narodziły się jej zainteresowania ikonami. Brała też udział  w organizowanych przez szkołę plenerach malarskich w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Po ukończeniu liceum podjęła pracę  w latach 1967-1969 w Młodzieżowym Domu Kultury na Zamku w Lublinie, którego dyrektorem był wtedy Mieczysław Ciesielski. Prowadziła tam zajęcia plastyczne z dziećmi i młodzieżą. Później prowadziła takie zajęcia w osiedlach Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Pierwsze próby malarskie konsultował mąż, Ryszard Tkaczyk, grafik lubelskiego Wojewódzkiego Domu Kultury. Jeszcze w szkole Katarzyna Tkaczyk została laureatką nagrody za projekt plakatu w konkursie organizowanym przez Powszechną Kasę Oszczędności pod hasłem „Oszczędzaj w PKO”.

W 1974 roku podjęła pracę w Domu Kultury LSM, gdzie zajmowała się prowadzeniem Koła Plastycznego dla dzieci i przygotowywaniem scenografii  różnego rodzaju imprez artystycznych, a obecnie organizuje głównie wystawy malarstwa, grafiki i fotografii. Jej pasją jest pisanie ikon pochodzących ze świątyń z różnych stron świata, a także kontakt z naturą, co też znajduje odzwierciedlenie w niektórych jej pracach.

—————————————————–

Wystawy:

Katarzyna Tkaczyk_Archanioł Gabriel1977 – Wellington, Nowa Zelandia (zbiorowa)

1992 – Lille, Francja

1993 – Lublin, Dom Kultury LSM

1993 – Lublin, Civitas Chrystiana

1994 – Kazimierz Dolny „Kuncewiczówka”

1994 – Kazimierz Dolny „Łaźnia”

1995 – Lublin, Teatr im. Juliusza Osterwy

1996 – New York, Catolic Church in Maspeth

1996 – New York, Konsulat Polski (zbiorowa)

1998 – Montreal, Canada, Stash Cafe

2011 – Lublin, Dom Kultury LSM (zbiorowa)

2013 – Lublin, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (zbiorowa)

2015 – Lublin, Dom Kultury LSM